باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

Pegasus 3

پگاسوس 3 ، بال پاراموتورینگ دو منظوره و EN A جین
Pegasus 3
پگاسوس 3 ، هم پاراگلایدینگ هم پاراموتورینگ

پگاسوس ، یک بال دو منظوره ی پاراگلایدینگ و پاراموتورینگ برای خلبانانی که بدنبال پاراگلایدری کاملا ایمن و لذت بخش هستند.

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

جدول مشخصات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIZE 24 26 28 30
Flat area (m2) 24.2 26.4 28.4 30.7
Flat span (m) 10.76 11.24 11.67 12.14
Flat aspect ratio 4.8 4.8 4.8 4.8
Projected area (m2) 20.9 22.8 24.7 26.7
Projected span (m) 8.67 9.06 9.41 9.79
Projected aspect ratio 3.6 3.6 3.6 3.6
Number of cells 36 36 36 36
Glider weight (kg) 4.45 4.65 4.95 5.25
Weight range (kg) 65-90 75-100 85-110 95-120
Certification EN A EN A EN A EN A
Certified weight range (paramotor) (kg) 65-120 75-130 85-140 95-160
Certification (paramotor) (kg) DGAC DGAC DGAC DGAC

اقلام همراه

رنگهای محصول

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    جدول لودینگ