باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

دوره امنیت پرواز S.I.V

S.I.V
دوره امنیت پرواز S.I.V
S.I.V

در دوره تخصصی امنیت پرواز (SIV) پاراگلایدینگ، شرایط ناپایداری وسیله پروازی شبیه سازی می شود و هنرجو روشهای بازیابی وسیله پروازی را در شرایطی امن و کنترل شده تمرین می کند. برگزاری این دوره، دانش ، مهارت ، تجربه و شرایط محیطی خاصی را می طلبد. این دوره بر روی آب برگزار می شود تا احتمال هرگونه حادثه به حداقل برسد.

دوره ی امنیت پرواز ، سال 1400 ، سواحل دریای کاسپین

عنوان ردیف 3

previous arrow
cloudbaseclub_20200101_71
soheilbarikani_20200101_76
soheilbarikani_20200101_89
soheilbarikani_20200101_87
soheilbarikani_20200101_78
next arrow
cloudbaseclub_20200101_71
soheilbarikani_20200101_76
soheilbarikani_20200101_89
soheilbarikani_20200101_87
soheilbarikani_20200101_78
previous arrow
next arrow
Shadow

عنوان ردیف 5

شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    ویدیو 1395

    دوره ی امنیت پرواز ، سال 1395 - سواحل خلیچ فارس

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید