باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

دوره ی آموزشی مستقل (Novice)

Novice Training Course
دوره ی آموزشی مستقل (Novice)
Novice Training Course

در این دوره تعداد پرواز ٢٥ سورتي پيش بيني شده است، بصورتي كه:

 • در پرواز اول تا دهم بيشتر بر تكنيك هاي take off و landing تاكيد ميشود،
 • در پرواز ١٠ تا ١٥ ام تكنيك هاي كاهش ارتفاع مؤثر انجام ميشود.
 • در پرواز هاي ١٥ تا ٢٠ ام تكنيك هاي استفاده از Rear Riser,Speed Flying,Active Piloting آموزش داده خواهد شد.
 • و در نهايت در تعداد پرواز باقيمانده نسبت به Trouble shooting خلبان اقدام خواهد شد.

جداي از موارد ياد شده نسبت به آموزش تكنيك Reverse Launch مقدماتي نيز اقدام خواهد شد ،اما اين تكنيك در دوره Intermediate تكميل خواهد شد.
همچنين كلاس هاي تئوري بر اساس سيلابس هاي اعلامي انجمن نيز  برگزار خواهد شد.

 

بر اساس سیلابس آموزشی انجمن ورزش های هوایی کشور،یک خلبان ناویس در انتهای دوره ی آموزشی ناویس (Novice) ، دانش و مهارت های پایه ای لازم را برای پرواز و تمرین طبق طرح درس دوره ناویس تحت نظارت غیر مستقیم مربی با رعایت محدودیت های معین شده در این متن میآموزد تا بتواند در نهایت در شرایط Soaring در سایت های پروازی تعیین شده برای سطح مهارت ناویس توسط کمیته ورزشهای هوایی استان مربوطه به تنهایی Soaring انجام دهد.

موارد آموزش عملی

 

 • حداقل 25 سورتی پرواز در حداقل 3 سایت پروازی در شرایط اقلیمی مختلف
 • Forward Launch Aggressive
 •  در نظر گرفتن فاکتور های رطوبت و دما هنگام Take Off
 •  کنترل زاویه حمله ی بال هنگام Take Off
 •  نمایش Pre-flight Check کامل
 • Ground Handling : آموزش Reverse Launch حداقل 20 ساعت
 • Big Ears
 •  اجرای گردش های 360 درجه با حداکثر Bank Angle 30 درجه
 • در مرحله فرود : الگوهای مجاز شامل PTS,PTL,PTU,PT8
 •  تغییر Heading با استفاده از Rear Riser
 •  نمایش شیوه کوتاه کردن و یا افزایش مسافت قابل پیمایش در پروسه فرود
 •  استفاده از Speed System
 • خلبان باید قابلیت تفسیر آنچه در یک پرواز ساده انجام میشود را داشته باشد و بتواند چگونگی تاثیر باد بر پرواز و موانع مسیر را بطور ساده توضیح دهد.

آموزش نشانه های خطر :

 •  باد زیاد ، غبار،تکان خوردن درختان،دود و ابر های عدسی
 • محل های دارای پتانسیل ایجاد روتور
 • تغیرات سرعت و جهت باد و تاثیرات آن بر Take off و Landing

فرود :

 • توضیح Cross Wind Landing
 •  4Phase Landing –لند چهار فاز

موارد آموزش تئوری

 • هواشناسی :
  • آموزش شیوه مشاهده و درک اطالعات هواشناسی از سایت های اینترنتی و اپلیکیشن ها.
  • شرایط تشکیل ابر های اصلی 3 گانه و CB
  • Wind Shear و Wind Gradient
  • Laps Rate
  • Sea Breeze و Land Breeze
  • Anabatic Wind و Katabatic Wind
  • Turbulence و انواع آن
 • آموزش تئوری Aerodynamic در پرواز :
  • محور های پاراگلایدر
  • بررسی کامل نیروهای اصلی Aerodynamic
  • خطوط و زوایای مهم در پرواز
  • قوانین برنولی و سوم نیوتن و انرژی پتانسیل گرانش و تطبیق بر سطح Airfoil
  • Drag و انواع آن ( توضیحات کلی )
  • تعریف و بررسی کامل پروسه Stall و Spin
  • Aspect Ratio و مقایسه آن در بال های مختلف

محدودیت های تعیین شده 

پرواز صرفا در سایت های تایید شده توسط کمیته ر استان برای سطح مهارت هنرجوی ناویس

حداکثر سرعت 18 Base Wind کیلومتر بر ساعت

حداکثر سرعت باد گاست 21 کیلومتر بر ساعت

حداکثر پیک گاست 5 کیلومتر بر ساعت طی 31 ثانیه

حداکثر زاویه باد نسبت به خط شیب ) برای 15 ) Cross Wind Take off درجه

حداکثر قدرت ترمال 1 متر بر ثانیه

در هنگام Take Off تا زاویه 61 درجه از هر سمت نسبت به مسیر دویدن خلبان نباید مانعی باشد.

شیب ناحیه تیک آف  3:1 یا 4:1 حداکثر .

در پرواز Towing در باد بیش از 5 کیلومتر بر ساعت ، باد نباید بیش از 25 درجه نسبت به مسیر حرکت وینچ زاویه داشته باشد.

در هنگام پرواز خلبان ناویس ، هر مربی صرفا مجاز به هدایت و آموزش یک خلبان میباشد و نه بیشتر.

مسئولیت انتخاب سایت و تشخیص هوای مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد و صدور فرمان های صحیح بر عهده مربی ، و مسئولیت اجرای صحیح فرامین بر عهده هنرجو میباشد.

عنوان ردیف 3

عنوان ردیف 5

شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

  عنوان ردیف 9

  عنوان ردیف 10

  عنوان ردیف 11

  شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید