Yeti cross

کمکی مربعی

توضیحات

یتی کراس، یک چتر نجات سبک وزن و مربعی شکل است Gingliders است که یک کاهش ارتفاع  پایدار به همراه نرخ نزول و باز شوندگی عالی ارائه میدهد.

 

نزول پایدار

یتی کراس، به سرعت حرکات پاندولی که معمولا در چتر های نجات دایره ای و یا گرد دیده میشود را، به خاطر شکل مربعی و جایگزاری استراتژیک دریچه های پراکنده ساز هوا، مختل می کند و یک کاهش ارتفاع پایدار و غیر پاندولی در مدت کوتاهی بعد از گستراندن آن، به دست می آید.

 

نرخ نزول عالی

طراحی منحصر به فرد این چتر کمکی  کارایی و سطح مقطع آن را به حداکثر رسانیده است . کانال های هوای بهینه شده، نرخ نزول را به خوبی به پایین تر از حد مورد نیاز( 5.5 متر بر ثانیه)  برای گرفتن تاییده ی استاندارد  رسانده است.

 

باز شدن سریع و نرم

یتی کراس،به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در طراحی پروفایل آن  و پروسه ی پکینگ کمکی به سرعت و بسیار نرم باز میگردد.

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

SIZE263238
Surface area (m2)26.0731.6238.08
Line length (m)5.265.796.35
Centre line (m)5.345.886.45
Weight (kg)1.31.51.7
Sink rate (m/s)5.04.84.8
Maximum load (m)86104126
CertificationENENEN

مستندات