باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

Condor 2

کندور 2 ، بال پاراموتورینگ تندم جین
Condor 2
کندور 2 ، بال پاراموتورینگ ترایک و تندم

کندور 2 ، بال پاراموتورینگ تندم و ترایک جین گلایدر ، بسیار استیبل در حرکات پیچ و رول موشن. راندمان بسیار بالا که مصرف سوخت را بطور قابل توجه کاهش داده است. هندلینگ این بال تجربه ی لذت بخشی برای خلبان به همراه دارد.

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

جدول مشخصات

SIZE 37 41
Flat area (m2) 37.00 41.15
Flat span (m) 14.07 14.84
Flat aspect ratio 5.35 5.35
Projected area (m2) 31.26 34.77
Projected span (m) 11.08 11.69
Projected aspect ratio 3.9 3.9
Number of cells 49 49
Glider weight (kg) 7.5 8.1
Certified weight range (paramotor) (kg) 110-430 130-472.5*
Certification (paramotor) (kg) DGAC DGAC

اقلام همراه

رنگ محصول

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید