باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

Genie X-Lite

هارنس سبک مسافت جینی ایکس لایت
Genie X-Lite
نسخه ی سبک وزن جینی لایت 3

هارنسی کامل ، همانند جینی لایت 3 کامل ، اما سبک تر و با طراحی آیروداینامیک بهتر

عنوان ردیف 2

آشنایی بیشتر

مشخصه های کاربری جینی ایکس لایت

مقایسه ی جینی ایکس لایت با جینی لایت 3

جدول مشخصات

SIZE XS S M L
Pilot height (cm) <165 165-175 170-185 >185
Weight of harness (kg) 2.99 3.08 3.21 3.48
Volume of rescue container (L) 5.2 5.5 5.5 5.8
Carabiner height (mm) 450 450 460 480
Carabiner width (mm) 340-430 340-430 360-460 400-490
Volume of cockpit (L) 4.8 4.8 5.0 5.3

 

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید