امنیت پرواز – SIV

در دوره تخصصی امنیت پرواز (SIV) پاراگلایدینگ، شرایط ناپایداری وسیله پروازی شبیه سازی می شود و هنرجو روشهای بازیابی وسیله پروازی را در شرایطی امن و کنترل شده تمرین می کند. برگزاری این دوره، دانش ، مهارت ، تجربه و شرایط محیطی خاصی را می طلبد. این دوره بر روی آب برگزار می شود تا احتمال هرگونه حادثه به حداقل برسد.

 

کلیپی از دوره ی امنیت پرواز باشگاه پروازی کلودبیس در سال 1400 در سواحل دریای کاسپین ، مازندران :

 

کلیپی از دوره ی امنیت پرواز باشگاه پروازی کلودبیس در سال 1395 در سواحل خلیج فارس ، قشم :

previous arrow
cloudbaseclub_20200101_71
soheilbarikani_20200101_76
soheilbarikani_20200101_89
soheilbarikani_20200101_87
soheilbarikani_20200101_78
next arrow
cloudbaseclub_20200101_71
soheilbarikani_20200101_76
soheilbarikani_20200101_89
soheilbarikani_20200101_87
soheilbarikani_20200101_78
previous arrow
next arrow
Shadow