باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

Yeti rescue

کمکی گِرد سبک یتی جین گلایدر
Yeti rescue
کمکی گِرد سبک وزن

چتر نجات یتی جین گلایدر مثل رقبایش فوق سبک و فوق فشرده است اما، 40 درصد سطح مقطع بیشتری ارائه میکند.

 

سایز متوسط فقط 1.5 کیلوگرم وزن دارد اما با این حال، 35 متر مربع سطح مقطع دارد و نرخ نزول تضمینی 5 متر بر ثانیه با بیشینه وزن پرواز 100 کیلوگرم، ارائه میدهد. همه میدانیم که سطح مقطع  بزرگ چقدر برای ایمنی یک چتر نجات اهمیت دارد. دستور طراحی جین گلایدرز برای این چتر نجات جدید، سبکی وزن بدون به خطر انداختن سطح رویه بود. 2 سال توسعه و آزمایش کردن برای رسیدن به چنین حدی از استاندار عملکرد فنی مورد نیاز بوده است.

عنوان ردیف 2

عنوان ردیف 3

جدول مشخصات

SIZE 27 35 40 45 50 60
Surface area (m2) 26.9 34.2 40.0 45.0 50.2 60.96
Number of Gores 16 18 20 20 20 24
Line length (m) 4.7 5.3 5.7 7.63 8.04 8.85
Centre line (m) 5.24 5.89 6.34 6.71 7.08 7.78
Weight (kg) 1.25 1.5 1.75 2.03 2.6 3.1
Sink rate (m/s) 5.07 5.03 5.13 5.25 5.2/5.4 (160kg/180kg) 5.17
Maximum load (m) 80 100 120 150 180 220
Certification EN EN EN EN EN EN

عنوان ردیف 6

عنوان ردیف 7

عنوان ردیف 8

    عنوان ردیف 9

    عنوان ردیف 10

    عنوان ردیف 11

    شما هیچ داده برای جدول یا فایل CSV را وارد نکردید