باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

سهیل باریکانی

Soheil Barikani

سهیل باریکانی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • بنیانگذار
  • مدیر عامل باشگاه پروازی کلودبیس