باشگاه ورزشهای هوایی پارا (کلودبیس)

صادق باریکانی

Sadegh Barikani

صادق باریکانی

کارشناسی کامپیوتر ، سخت افزار

  • مدیریت آموزش
  • مدیریت بخش مسابقات و ایونت ها