کلودبیس حامی ورزشکاران ملی

کلودبیس حامی ورزشکاران ملی رضا سحرخیز بی شک فعال ترین ورزشکار و خلبان حوزه ی Hike & Fly در کشور میباشد. کلودبیس مفتخر است با اسپانسریک این ورزشکار در طی سالهای گذشته، تاثیر به سزایی در رشد و پیشرفت و شناساندن ورزش شاخص Hike & Fly به جامعه ی...
ادامه مطلب