پرواز پاراگلایدینگ کلودبیسی ها در سایت های زیبای لرستان

 

کلیپی کوتاه از اردوی پاراگلایدینگ کلودبیسی ها در سایت زیبای تنگه فنی در نزدکی شهر پل دختر و چند سایت پروازی دیگر در استان لرستان در آبان ماه 1398

 

گالری تصاویر