G-chute

آنتی جی

توضیحات

G-Chute  یک چتر ایجاد درگ کوچک است که نیروی G  زیاد را در مانور کاهش سریع ارتفاع اسپیرال دایور کاهش میدهد.

 

آنتی جی خلبان را قادر میسازد که به نرخ نزول بیشتر با تعداد چرخش های کمتر و همچنین فشار G کمتر دست یابد. آنتی جی به رایزر متصل میشود و فقط در اسپیرال دایو از آن استفاده میشود. بعد ار مانور اسپیرال ، آنتی جی با کمک لاین مرکزی آن جکع میگردد و برای استفاده ی مجدد در محفظه ی آنتی جی قرار میگیرد.

 

بسته به نوع گلایدر و میزان نرخ نزول ، آنتی جی تا 30% از نیروی G را کاهش میدهد. آنتی جی G-chute به خصوص در بالهای با اسپکت ریشیو بالا بسیار موثر است و به خلبانانی که با هارنس های جینی ریس و بال های مسابقه پرواز میکنند پیشنهاد میگردد.

 

مستندات