تورهای پروازی

مسابقه آموزشی گنو 2020

مسابقه ی گنو را میتوان رویدادی متمایز با رویکردی متفاوت در برگزاری رقابتی آموزشی دانست که با رعایت حداکثری استانداردهای جهانی، بستری مناسب را جهت کسب دانش پروازی، آموزش و تجربه، برای خلبانان عزیز کشور مهیا نمود.   در این رویداد نزدیک به 90 خلبان از اقصی نقاط کشور...
ادامه مطلب

پرواز کلودبیسی ها در خوزستان زیبا

اردوی پروازی کوتاه کلودبیس در استان خوزستان یک دقیقه از پرواز کلودبیسی ها در سایت زیبای کوه مونگار با ارتفاع تقریبی 1500 متر از سطح دریا و در آسمانی رویایی خلبانان در فیلم : سهیل باریکانی و امین احمد سومالی
ادامه مطلب